Wanneer u een product aankoopt in onze webshop, heeft u tot 14 dagen na het ontvangen van een bestelling recht op bedenktijd. Tijdens deze periode heeft u de mogelijkheid uw bestelling zonder opgave van redenen te ontbinden.

U kunt de overeenkomst ontbinden door binnen 14 dagen na ontvangst van het laatst geleverde product. schriftelijk aan Cardo Huys kenbaar te maken dat u een of meerdere producten uit de betreffende order wilt retourneren.

Binnen 14 dagen na dit schriftelijk contact met Cardo Huys, dient u het/de betreffende product(en) aan ons retour te zenden.

Tijdens de bedenktijd zult u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U zult het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden.

Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, zult u het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Cardo Huys retourneren.

Bij een retourzending naar Cardo Huys bent u er zelf verantwoordelijk voor dat het product in goede staat en compleet bij Cardo Huys aankomt.